Lokalne Grupy Działania.
.

Czym jest Lokalna Grupa Działania?

Założeniem Lokalnej Grupy Działania działanie oddolne. LGD ma dbać o rozwój własnego regionu, promować go, wykorzystywać lokalne zasoby. Ma formę partnerstwa publiczno-prywatnego. Lokalne Grupy Działania muszą posiadać osobowość prawną i mogą przyjmować formę fundacji, stowarzyszeń i związków stowarzyszeń. Przynajmniej 51% składu jej organu zarządczego muszą stanowić przedstawiciele sektora prywatnego, np. przedsiębiorcy i rolnicy z danego obszaru. Do partnerstwa mogą się również przyłączyć różne stowarzyszenia, fundacje i organizacje. Warunkiem działania takiej grupy jest chęć rozwoju własnego obszaru. Lokalna Grupa Działania to ludzie, którzy chcą, poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów, stworzyć lepsze warunki życia dla wszystkich mieszkańców. Partnerzy podejmują wspólne, praktyczne działania dzieląc się zasobami, odpowiedzialnością i korzyściami.

Efektem działań podejmowanych w I schemacie programu Leader ma być stworzenie Lokalnej Grupy Działania. Zaznaczmy na wstępie, że Lokalną Grupę Działania może stworzyć każdy bez udziału w programie Leader+. Lokalna Grupa Działania, stworzona za środki własne z równych prawach będzie mogła się starać o dotacje ze schematu II programu Leader + i innych programów Unii Europejskiej.

Program Leader+ wspiera tylko partnerstwa tworzone na obszarach wiejskich. Partnerstwa takie mogą jednak tworzyć się i działać na obszarach miejskich. Szczególną role odegrać mogą na terenach objętych rewitalizacją jako bodziec do uaktywnienia postaw obywatelskich mieszkańców.

Lokalna Grupa Działania wykorzystując wszystkie możliwości jakie daje członkostwo Polski w UE może stać się potężną organizacją lokalną, która kreuje rozwój całego regionu. Bardzo ważnym elementem jej działania jest współpraca z partnerstwami w innych miejscach Polski i Unii Europejskiej.