Lokalne Grupy Działania.
.

Aktualności

Pocz?tek LEADERA w Sieradzu i Burzeninie

9.3.2006, 15:09

W gminie Sieradz oby?y si? pierwsze spotkania w ramach programu Leader+. Program realizowany jest na terenie dwóch gmin województwa ?ódzkiego - Burzenia oraz Sieradza. Pierwsze spotkania wzbudzi?y bardzo du?e zainteresowanie uczestników. Kolejne spotkanie odb?dzie si? w Burzeninie 13 marca. Celem szkolenia jest poinformowanie uczestników o projekcie i jego za?o?eniach. Projekt realizowany jest przez Firm? BAJOR CONSULTIG