Lokalne Grupy Działania.
.

Aktualności

KRYTERIA OCENY ZSROW

27.4.2006, 09:24

24 kwietnia 2006 udost?pniono szczegó?owe kryteria oceny ZSROW i potencja?u administracyjnego LGD, które b?d? stosowane przy ocenie wniosków sk?adanych w ramach Schematu II. Kryteria te znajduj? si? w dziale publikacje naszego portalu.