Lokalne Grupy Działania.
.

Aktualności

Ciekawe szkolenie!

22.6.2006, 11:21

Polecamy Państwu szkolenie organizowane przez Firmę Bajor Consulting z Łodzi, które odbędzie się 28 czerwca. Śmiało można przyjąć tezę, iż lata 2007-2013 będą kluczowe dla rozwoju samorządów. Duży dopływ środków strukturalnych spowoduje szybki rozwój. Gminy, które nie wykorzystają szansy zostaną zmarginalizowane na lata i bardzo długo nie osiągną poziomu gmin, które zaplanują swój rozwój w oparciu o środki na lata 2007-13. Choć środków będzie dużo, nie wystarczy ich dla wszystkich. Uzyskają je gminy najaktywniejsze. Lata 2004 - 2006 ujawniły wiele błędów jakie popełniły Jednostki Samorządu Terytorialnego w procesie pozyskiwania źródeł zewnętrznych. Nie zawsze błędy te leżały po stronie JST. Zły podział funduszy, zmieniające się wytyczne, przepisy, brak informacji ze strony instytucji wdrażających fundusze były podstawową barierą jakie napotkały JST. Wygrały te samorządy, które już dużo wcześniej zaplanowały inwestycje. Zaplanowały inwestycje nie tylko w oparciu o środki Unii Europejskiej ale również inne dostępne źródła finansowania. Celem szkolenia jest ukazanie różnych możliwości finansowania inwestycji i przedsięwzięć gminnych oraz ukazanie nowego sposobu zarządzania rozwojem gminy w oparciu o środki UE, marketing terytorialny, klastry. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://seminarium.bajorconsulting.pl/