Lokalne Grupy Działania.
.

Nasz zespół

Anna Szymańska

Anna Szymańska zajmuje się pozyskiwaniem środków pomocowych od 1992 roku, w czasach kiedy rozpoczynały się Programy: STRUDER I, STRUDER II, Phare. Pracowała wtedy dla organizacji pozarządowych, Małych i Średnich Przedsiębiorstw a od czasu wdrażania Phare dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Swoją wiedzę dotyczącą pozyskiwania funduszy zawdzięcza licznym szkoleniom, jakie odbyła we Francji, Irlandii i Niemczech.

W latach 2000 - 2003 - pozyskała dla różnych instytucji i przedsiębiorstw ponad 40 milionów złotych. Były to pieniądze z różnych programów: Phare, PAOW (Bank Światowy), SAPARD, Phare FDI, program przedsapardowski.

Anna Szymańska jest trenerem Ministerstw: Gospodarki i Polityki Społecznej z zakresu Ustawy o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie. Szkoli urzędników, kadrę zarządzającą MŚP, rolników i tych wszystkich, którzy chcą aktywnie pozyskiwać fundusze pomocowe UE.

Ponadto, jako konsultant Umbrelli, prowadziła, w różnych jednostkach samorządowych, warsztaty tworzące strategie zrównoważonego rozwoju wg Agendy 21. Anna Szymańska jest współtwórcą strategii rozwoju gospodarczego i turystyki obszaru EGO (jedyne w Polsce stowarzyszenie trzech powiatów - ełckiego, gołdapskiego i oleckiego). Jako pełnomocnik Prezydenta Miasta Ełku zajmowała się bieżącym informowaniem wszystkich potencjalnych beneficjentów funduszy - o zasadach i możliwościach pozyskiwania dofinansowywania ich projektów.

Angelika Nowak

Specjalista ds. funduszy europejskich. Magister stosunków międzynarodowych: specjalizacja - integracja europejska. Dwukrotna stypendystka Ministra Edukacji Narodowej. Swoje doświadczenie zdobywała kilku firmach doradczych, gdzie odpowiadała za działy funduszy europejskich.

Posiada doświadczenie w pracy z samorządami lokalnymi. Jest autorem studiów wykonalności inwestycji. Specjalizuje się w projektach z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz projektów kubaturowych. Przygotowuje również dokumenty strategiczne - diagnozy otoczenia społeczno - gospodarczego, plany rozwoju lokalnego, programy rewitalizacji. Jest doświadczonym trenerem funduszy europejskich - prowadziła liczne warsztaty, głównie dla jednostek Samorządu Terytorialnego.

Artykuły Pani Angeliki Nowak na temat funduszy europejskich dla samorządów ukazują się w Magazynie GMINA. Stały współpracownik Fundacji Promocji Gmin Polskich, członek zarządu Izby Owoców Miękkich.

Angelika Nowak prowadzi badania w zakresie tworzenia Lokalnych Grup Działania w Polsce. Badania i wiedza zostaną wykorzystane podczas wdrażania w Polsce programu Leader +.

Przemysław Bajor

Magister prawa międzynarodowego. Specjalista ds. planowania strategicznego oraz funduszy europejskich dla samorządów. Swoje doświadczenie zdobywał przy projektach PHARE oraz SAPARD. Posiada duże doświadczenie z pracy z samorządami.

Autor licznych strategii, Planów Rozwoju Lokalnego, Lokalnych Programów Rewitalizacji, studiów wykonalności inwestycji. Specjalizuje się w projektach drogowych.

Przemysław Bajor jest autorem licznych publikacji na temat planowania strategicznego oraz sposobów pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Stały współpracownik Magazynu GMINA, Fundacji Promocji Gmin Polskich. Autor publikacji naukowych na temat planowania strategicznego.

W 2003 roku współtwórca zrzeszenia konsultantów funduszy europejskich e-unia, które zrzeszało ekspertów z całej Polski. Zrzeszenie jest w dalszym ciągu forum wymiany wiedzy i doświadczeń. Spotkania ekspertów stały się bezcenną skarbnicą wiedzy. Celem spotkań jest doskonalenie własnych umiejętności w zakresie skutecznego pozyskiwania funduszy europejskich.