Lokalne Grupy Działania.
.

Aktualności

Nowa ksi??ka w dziale PUBLIKACJE!

2.3.2006, 12:20

Serdecznie zapraszamy do przeczytania ksi??ki Pani Anny Szyma?skiej pt. Fundusze Europejskie - czyli jak nie oszale? w drodze po ?rodki pomocowe UE. Oto fragment: "Poda?aj za tym, który wie" powiedzia? dawno, dawno temu Wergiliusz. Nie bedzie to ksia?ka o tym, jak zdoby? lekko, ?atwo i przyjemnie ogromne fundusze z Unii Europejskiej. Nie b?dzie to zwyk?y przewodnik typu "mamy tyle i tyle funduszy". Nie b?dzie to s?ownik "wyrazów bardzo obcych, "?ywcem przeniesionych? z UE. Nie b?dzie to opowie?? o ?atwym zdobywaniu pomocy. To ma by? szczera rozmowa o Waszych problemach i trudno?ciach z ogarni?ciem ogromnej wiedzy o Funduszach, nie tylko Strukturalnych. Spróbujemy Was "oswoi?" z ?argonem u?ywanym przez profesjonalistów. Spróbujemy Wam przybli?y? terminologie i w miar? proste, sprawdzone w praktyce sposoby na poruszanie si? po meandrach prowadz?cych do wsparcia finansowego Waszych projektów. Ksi??ka dost?pna jest w dziale PUBLIKACJE