Lokalne Grupy Działania.
.

Aktualności

Leader w Podd?bicach i Uniejowie

9.3.2006, 15:20

W czwartek 9 marca o godzinie 15.00 w Podd?bicach rozpocz?? si? ko?cowy etap tworzenia Lokalnej Grupy Dzia?ania na terenie Gmin Podd?bice i Uniejów. Warsztaty prowadzone s? przez Pani? Angelik? Nowak. Uczestnicy stworzyli ju? ramy Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Strategia powinna by? uko?czona do ko?ca marca.