Lokalne Grupy Działania.
.

Aktualności

II schemat otwarty !!

1.4.2006, 12:05

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) zaprasza Lokalne Grupy Dzia?ania do sk?adania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Schematu II. Sk?adanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektu rozpoczyna si? w dniu 18 kwietnia 2006 r. i up?ywa z dniem 31 maja 2006 r. o godz. 15:00.