Lokalne Grupy Działania.
.

Aktualności

Festyn w Makowie

24.2.2006, 10:26

W dniu 25.02.2006 roku w Makowie odb?dzie si? festyn po??czony z konferencj? prasow?, na której zaprezentowana zostanie Lokalna Grupa Dzia?ania, która powo?ana zosta?a na terenie 6 gmin – Makowa, Skierniewic, Nowego Kaw?czyna, G?uchowa, Godzianowa oraz Lipiec Reymontowskich (województwo ?ódzkie). Podczas festynu wyst?pi? lokalne zespo?y, rozstrzygni?ty zostanie konkurs dla dzieci z regionu, zaprezentowane zostan? za?o?enia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Festyn rozpocznie si? o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej w Makowie.