Lokalne Grupy Działania.
.

Aktualności

Leader w Brwinowie

24.2.2006, 15:26

W niedziel? 26 lutego od godz. 15.30 w O?rodku Je?dzieckim PA-TA-TAJ w Kaniach Helenowskich na terenie Gminy Brwinów odb?dzie si? impreza integracyjna. Zapraszamy wszystkie osoby, które dotychczas zaanga?owa?y si? w Pilota?owy Program LEADER + na terenie Gminy.